To the main

Trương chình hoạt động như thế nào

Cách chúng tôi cung cấp tỷ giá hối đoái tốt nhất
1. Vui lòng chọn cặp tiền ưa thích của bạn
Truy cập quickex.io và chọn đồng tiền mà bạn muốn trao đổi trong ô bên trái ("Bạn gửi") và đồng tiền mà bạn muốn mua ở ô bên phải (Bạn nhận) và nhấp vào nút "Bắt đầu trao đổi".
2. Hãy nhập địa chỉ gửi và địa chỉ trả lại của bạn
Hãy nhập địa chỉ gửi. Trên trang đấy, ở bên trái, bạn sẽ thấy số nhận dạng (ID) cho giao dịch này. Mã định danh được yêu cầu khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp có vấn đề với giao dịch. Đọc kỹ "Điều khoản sử dụng" và "Chính sách bảo mật". Nếu bạn đồng ý với các quy định của các tài liệu này, hãy chọn hộp tương ứng, kiểm tra kỹ tất cả dữ liệu đã nhập. Nếu mọi thứ đều ổn, hãy chuyển sang bước tiếp theo bằng cách nhấp vào "Bắt đầu Giao dịch".
3. Hãy gửi tiền điện tử đến các địa chỉ bên dưới
Giao dịch của bạn đã được bắt đầu. Trên trang này bạn sẽ thấy địa chỉ của ví. Đây là địa chỉ mà bạn muốn gửi tiền mà bạn muốn trao đổi. Đối với một số loại tiền, ngoài địa chỉ, sẽ hiển thị địa chỉ của ví và TAG (ID thanh toán, Thẻ, Tin nhắn, Memo) . Nếu Bạn gửi tiền của bạn mà không chỉ định TAG, tiền của bạn có thể bị mất mãi mãi! Địa chỉ được cung cấp sẽ dành riêng cho giao dịch này và dịch vụ Quickex sẽ đợi tiền gửi đến địa chỉ này trong vòng 240 phút. Bạn cần gửi tiền trước khi hết thời gian này. Sau khi hết hạn 240 phút, địa chỉ sẽ bị xóa khỏi dự trữ và số tiền nhận được sau thời gian này sẽ không được trao đổi. Sau 360 phút kể từ khi bắt đầu yêu cầu trao đổi, địa chỉ này có thể được cung cấp cho người dùng khác để trao đổi. Trong mọi trường hợp, đừng gửi tiền của bạn sau khi hết 240 phút kể từ thời điểm bắt đầu yêu cầu trao đổi! Tiền của bạn có thể bị mất mãi mãi! Trong mọi trường hợp, đừng gửi lại tiền của bạn đến địa chỉ nhận mà bạn nhận được lần thứ hai!
4. Xác nhận chuyển nhượng
Ngay sau khi chúng tôi nhận được tiền, dịch vụ của chúng tôi sẽ tự động trao đổi tiền của bạn trên sàn giao dịch tiền điện tử với một ứng dụng thị trường và gửi ngay đến địa chỉ gửi, mà bạn chỉ định trong bước 2. Do thực tế là tất cả các trao đổi được thực hiện trên trao đổi tiền điện tử bằng sổ đặt hàng, dịch vụ của chúng tôi không ghi lại tỷ giá hối đoái. Các máy tính dịch vụ cho thấy các tỷ giá hối đoái dự kiến. Ngoài ra, tỷ lệ này không bao gồm hoa hồng trao đổi tiền điện tử mà bạn gửi. Do đó, do tính biến động cao của thị trường tiền điện tử, bạn có thể nhận được nhiều hoặc ít tiền hơn so với hiển thị trong máy tính.
5. Đã xong!
Thông thường phải mất 30-90 phút để hoàn thành giao dịch. Trong một số trường hợp, độ trễ có thể tăng lên do độ trễ của mạng. Nếu bạn muốn trao đổi lại những đồng tiền tương tự hoặc những đồng tiền khác, bạn cần tạo một trao đổi mới.