Ваша конфіденційність у Quickex

Терміни, не зазначені в цій Політиці, тлумачаться відповідно до Умов та положень, чинного законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця ПОЛІТИКА (далі - 'Політика') застосовується до всіх персональних даних Користувачів, які Платформа Quickex може отримати від Користувачів під час використання ними Платформи.

1.2. Використання Платформи, в тому числі реєстрація Облікового запису на Платформі, означає безумовну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами збору та обробки даних; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Платформи. Користуючись Послугами, ви приймаєте умови цієї Політики та наших Умов використання, а також даєте згоду на збір, використання, розкриття та зберігання вашої інформації, як описано в цій Політиці. Якщо ви ще не зробили цього, будь ласка, також ознайомтеся з нашими Умовами використання. Умови використання містять положення, які обмежують нашу відповідальність перед вами і вимагають, щоб ви вирішували будь-які суперечки з нами на індивідуальній основі, а не в рамках колективного або представницького позову. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З БУДЬ-ЯКОЮ ЧАСТИНОЮ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АБО НАШИХ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ БУДЬ-ЯКИМИ ПОСЛУГАМИ.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної фізичної особи (Суб'єкта персональних даних), яка може бути ідентифікована, включаючи стандартні дані, автоматично отримані http-сервером при доступі до Платформи і подальших діях Користувача (IP-адреса хоста, тип операційної системи Користувача, відвідані Користувачем сторінки Сайту).

2.2. Умови використання - угода між Користувачем і Оператором, що містить всі необхідні та істотні умови використання Платформи, надання доступу до Платформи та використання Платформи Користувачем, при цьому ця Політика є невід'ємною частиною Умов використання.

2.3. Користувач (Субєкт персональних даних, Субєкт) - це фізична особа, яка відвідує, завантажує, реєструє Обліковий запис на Платформі або іншим чином використовує Платформу, незалежно від того, чи використовує вона фактично функції Платформи.

2.4. Оператор - Angel Venture Partners Limited, реєстраційний код 238203, юридична адреса Suite 3, First Floor, La Ciotat Buidling, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles Платформа - Платформа Quickex, включаючи веб-сайтhttps://quickex.io і відповідні екосистеми, за допомогою яких Quickex надає Користувачам певні функції, що стосуються криптовалюти.

2.5. Акаунт - обліковий запис Користувача на Платформі Quickex, що містить дані Користувача і набір прав доступу до функціональних можливостей Платформи.

2.6. Cookies - фрагмент даних у складі HTTP-запиту, призначений для збереження на пристрої Користувача і використовується Оператором для аутентифікації Користувача, збереження особистих налаштувань і параметрів Користувача, відстеження статусу сеансу доступу Користувача, а також ведення статистики щодо Користувачів.

2.7. Знищення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим визначити належність персональних даних конкретному суб'єкту персональних даних без надмірних фінансових та організаційних витрат.

2.8. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Політика регулює обробку персональних даних при взаємодії Оператора з Користувачем у зв'язку з використанням Користувачем Платформи.

3.2. Політика була розроблена відповідно до вимог:

3.2.1. Чинне законодавство;

3.2.2. Угоди, укладені Оператором;

3.2.3. Інші нормативні документи, що враховують сучасні вимоги у сфері захисту персональних даних.

3.3. Ця Політика публікується на Платформі.

4. КАТЕГОРІЇ ОБРОБЛЮВАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувачів:

4.1.1. ім'я користувача, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, якщо ця інформація вказана як ім'я користувача;

4.1.2. Стать;

4.1.3. Громадянство;

4.1.4. Адреса електронної пошти;

4.1.5. Номер телефону;

4.1.6. Дані документа, що посвідчує особу;

4.1.7. Дата та місце народження;

4.1.8. Адреса реєстрації (за паспортом / тимчасовою реєстрацією) та адреса фактичного проживання;

4.1.9. Логін для користування Платформою;

4.1.10. Пароль для користування Платформою;

4.1.11. Фінансова інформація, включаючи довідки про походження коштів, документи про використання коштів тощо, запитувана з метою дотримання глобальних галузевих регуляторних стандартів, місцевих регуляторних стандартів, у тому числі щодо протидії відмиванню грошей (AML), процедур 'знай свого клієнта' (KYC));

4.1.12. IP-адреса пристрою, через який здійснюється доступ до Платформи, інформація про операційну систему, час доступу, місцезнаходження;

4.1.13. Тип і версія використовуваного браузера;

4.1.14. Історія транзакцій, здійснених на Платформі;

4.1.15. Дані з файлів cookie;

4.1.16. Дані про контент, розміщений на Платформі, дані про активність на Платформі.

5. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувачів, отримані під час використання Платформи, обробляються для наступних цілей:

5.1.1. Надання функцій Платформи, а також ідентифікація Користувача;

5.1.2. Збір та аналіз статистичних даних про роботу Платформи;

5.1.3. Захист облікових записів користувачів та архівування даних;

5.1.4. Покращення продуктивності та функціональності Платформи;

5.1.5. Дотримання вимог чинного законодавства;

5.1.6. Інформування Користувачів про продукти, функції та оновлення Платформи (включаючи будь-які продажі, маркетингові акції або події), а також надсилання важливих повідомлень щодо роботи Платформи;

5.1.7. Спілкування з Користувачем з питань функціонування Платформи через офіційні канали Оператора, обробка запитів Користувачів, надання відповідей на запити Користувачів;

5.1.8. Підтримка високого рівня задоволеності користувачів шляхом вимірювання продуктивності систем;

5.1.9. Планування комерційних / бізнес-стратегій;

5.1.10. Забезпечення безпеки веб-сайту, інших продуктів;

5.1.11. Моделювання, звітність, оцінка, моніторинг ризиків, дослідження поточних або нових продуктів та визначення потенційних клієнтів;

5.1.12. Підготовка звітних документів, на підставі яких здійснюються фінансові операції;

5.1.13. Дотримання зобов'язань щодо зберігання, звітування та розкриття інформації, встановлених компетентними органами державної влади згідно з відповідним законодавством, а також забезпечення виконання запитів або рішень, прийнятих цими органами;

5.1.14. Надсилання повідомлень до компетентних державних органів з метою розслідування, виявлення та запобігання правопорушенням;

5.1.15. Врегулювання поточних та можливих судових спорів і претензій;

5.1.16. Забезпечення безпеки облікового запису користувача та безпеки системи;

5.1.17. Виконання зобов'язань відповідно до законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, законодавства у сфері запобігання корупції, шахрайству, тероризму та іншим правопорушенням;

5.1.18. Звітування та надання інформації про договори, укладені нами з третіми особами (постачальниками послуг, агентами, кредитними установами тощо);

5.1.19. Розробка маркетингової стратегії, вивчення споживчого попиту, розміщення рекламних матеріалів на Платформі та продаж маркетингових матеріалів.

5.2. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних.

5.3. Передача персональних даних третім особам може бути дозволена в мінімальному обсязі і тільки для виконання завдань, які відповідають цілям обробки цих даних.

5.4. Оператор може доручати обробку персональних даних Користувачів третім особам тільки за згодою Користувача персональних даних, на підставі чинного законодавства та (або) на виконання угоди з Користувачем.

5.5. Доручаючи третій особі обробку персональних даних, Оператор повинен визначити перелік дій (операцій) з персональними даними, які будуть здійснюватися цією особою, і цілі обробки, обов'язок такої особи щодо дотримання конфіденційності персональних даних та забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці, а також повинні бути вказані вимоги до захисту оброблюваних персональних даних.

5.6. При передачі персональних даних Суб'єкта Оператор надає доступ до персональних даних тільки спеціально уповноваженим особам, визначеним наказом по організації, при цьому ці особи повинні мати право на отримання тільки тих персональних даних, які необхідні для виконання їх службових функцій.

6. МЕТОДИ ОБРОБКИ

6.1. Оператор отримує та обробляє Ваші персональні дані на підставі та у зв'язку з отриманням та/або виконанням:

6.1.1. Угоди, заяви та інші документи, укладені у зв'язку з виконанням Умов використання;

6.1.2. Сповіщення від користувачів;

6.1.3. Спілкування з колл-центром та технічною підтримкою;

6.1.4. Дані сторонніх постачальників послуг, дочірніх, афілійованих і партнерських компаній Оператора.

6.2. При зборі та обробці персональних даних Оператор забезпечує запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг персональних даних Користувача.

6.3. Оператор в процесі обробки персональних даних здійснює наступні дії: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення, знищення інформації та інші дії з метою виконання Умов використання та надання доступу до Платформи.

6.4. Персональні дані зберігаються на електронних носіях.

6.5. Зберігання персональних даних повинно здійснюватися у спосіб, що виключає їх втрату або їх неправомірне використання. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє ідентифікувати Користувача персональних даних, не довше, ніж це необхідно для цілей обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений чинним законодавством або Умовами використання.

6.6. Всі заходи конфіденційності при зборі, обробці та зберіганні персональних даних застосовуються як до паперових, так і до електронних (автоматизованих) носіїв.

6.7. Обробка персональних даних Оператором може здійснюватися наступними способами:

6.7.1. ручна обробка персональних даних;

6.7.2. автоматизована обробка персональних даних;

6.7.3. з передачею отриманої інформації через внутрішню мережу Оператора (інформація доступна тільки строго визначеним співробітникам Оператора);

6.7.4. з передачею отриманої інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування;

6.7.5. без передачі отриманої інформації;

6.7.6. змішана обробка персональних даних.

6.8. Оператор не приймає рішень на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних, які породжують юридичні наслідки по відношенню до Суб'єкта персональних даних або іншим чином зачіпають його права і законні інтереси.

6.9. Рішення, яке породжує юридичні наслідки щодо суб'єкта персональних даних або іншим чином зачіпає його права та законні інтереси, може бути прийняте на підставі виключно автоматизованої обробки його персональних даних лише за згодою в письмовій формі суб'єкта персональних даних або у випадках, передбачених нормативно-правовими актами, які також встановлюють заходи щодо забезпечення дотримання прав та законних інтересів суб'єкта персональних даних.

7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

7.1. Користувач має право:

7.1.1. Ознайомлюватися з інформацією, що стосується персональних даних, які обробляються Оператором з використанням Облікового запису, в тому числі отримувати інформацію про цілі, способи обробки;

7.1.2. Самостійно вносити зміни та уточнення до власних персональних даних, видаляти персональні дані, розміщені в особистому кабінеті Платформи;

7.1.3. Вимагати від Оператора зміни, уточнення персональних даних;

7.1.4. Вимагати повідомлення всіх осіб, яким раніше були надані невірні або неповні персональні дані;

7.1.5. Отримувати від Оператора інформацію про третіх осіб, яким Оператор передав персональні дані;

7.1.6. Отримувати від Оператора інформацію, що стосується обробки його персональних даних, в межах повноважень Оператора та в порядку, встановленому Оператором;

7.1.7. Отримувати персональні дані, надані Оператору, у структурованому, загальноприйнятому та машинозчитуваному форматі та передавати ці дані іншим операторам;

7.1.8. Вимагати видалення та/або знищення всіх або частини своїх персональних даних, встановлення обмежень щодо обробки своїх персональних даних, а також відкликати згоду на обробку своїх персональних даних;

7.1.9. Вимагати відшкодування збитків у разі заподіяння шкоди внаслідок незаконної обробки персональних даних.

7.1.10. Користувач повинен мати на увазі, що видалення персональних даних, відкликання згоди на обробку даних може призвести до неможливості використання всіх або деяких функцій Платформи.

8. ОСОБИСТУ ІНФОРМАЦІЮ ДІТЕЙ

8.1. Оператор і Платформа не призначені для осіб молодше 18 років, і ми свідомо не запитуємо і не збираємо будь-яку інформацію про осіб молодше 18 років. Якщо вам не виповнилося 18 років, просимо вас не надавати будь-яку особисту інформацію через Платформу Оператора. Якщо виникне підозра, що Користувач, який надав особисту інформацію, не досяг 18-річного віку, Оператор вимагатиме від відповідного Користувача закрити свій обліковий запис і вживе заходів для якнайшвидшого видалення інформації про особу, яка її надала.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИМОГИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. При обробці персональних даних Оператор вживає необхідних правових, організаційних і технічних заходів та забезпечує їх прийняття з метою захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних, якими є, зокрема (але не обмежуючись):

9.1.1. Призначення особи, відповідальної за обробку персональних даних;

9.1.2. Обмеження складу працівників, які мають доступ до персональних даних;

9.1.3. Програмна ідентифікація користувачів та облік їхніх дій;

9.1.4. Здійснення антивірусного контролю та інших заходів захисту від впливу шкідливого програмного забезпечення;

9.1.5. Впровадження інструментів резервного копіювання та відновлення;

9.1.6. Регулярне оновлення програмного забезпечення, що використовується при обробці персональних даних, для забезпечення безпеки оброблюваних даних;

9.1.7. Впровадження шифрування при передачі персональних даних в Інтернеті;

9.1.8. Вжиття заходів, пов'язаних з допуском лише відповідних осіб до місць встановлення технічних засобів;

9.1.9. Використання технічних місць зберігання матеріальних носіїв персональних даних.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Оператор зобов'язується зберігати конфіденційну інформацію, що стала йому відома, в суворій таємниці і вживає всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності інформації та запобігання її незаконному розголошенню або несанкціонованому використанню.

11. ПОЛІТИКА ВИРОБНИЦТВА COOKIE

11.1. Оператор використовує файли cookie та подібні технології, коли ви відвідуєте Платформу Оператора або маркетингові електронні листи. Тут пояснюється, що це за технології і чому ми їх використовуємо, а також ваші права контролювати їх використання.

11.2. Файли cookie - це невеликі файли, зазвичай літерні та цифрові, які завантажуються на ваш комп'ютер або мобільний пристрій під час відвідування певних веб-сайтів. Коли ви повертаєтеся на ці веб-сайти або відвідуєте інші веб-сайти, які використовують такі ж файли cookie, веб-сайти розпізнають ці файли і ваш пристрій для перегляду. Файл cookie не може зчитувати дані з вашого жорсткого диска або читати файли cookie, створені іншими веб-сайтами.

11.3. Ми використовуємо файли cookie першої та другої сторони, щоб розпізнати вас як користувача Quickex, налаштувати послуги, контент і рекламу Quickex, виміряти ефективність реклами, а також зібрати інформацію про ваш комп'ютер або інший пристрій доступу, щоб зменшити ризик, допомогти запобігти шахрайству та підвищити довіру і безпеку.

11.4. Ми можемо розміщувати файли cookie від сторонніх постачальників послуг, які можуть використовувати інформацію про ваші відвідування інших веб-сайтів для таргетування реклами продуктів і послуг, доступних від Оператора.

11.5. Оператор не контролює типи інформації, яку збирають і зберігають ці файли cookie третіх осіб. Користувач повинен перевірити веб-сайт третьої сторони для отримання додаткової інформації про те, як вони використовують файли cookie.

11.6. Типи файлів cookie, які ми використовуємо:

11.6.1. Необхідні файли cookie. Ці файли cookie необхідні для функціонування Платформи Оператора і не можуть бути вимкнені. Зазвичай вони встановлюються лише у відповідь на дії Користувача, які є запитом на послуги, наприклад, встановлення налаштувань конфіденційності Користувача, вхід в систему або заповнення форм. Сюди також відносяться файли cookie, на які Оператор може покладатися для запобігання шахрайству. Користувач може налаштувати браузер так, щоб він блокував або попереджав Користувача про ці файли cookie, але деякі частини сайту в такому випадку не працюватимуть;

11.6.2. Аналітичні файли cookie. Ці файли cookie дозволяють Оператору підраховувати відвідування та джерела трафіку, щоб Оператор міг вимірювати та покращувати продуктивність Платформи Оператора. Вони допомагають нам дізнатися, які сторінки є найбільш і найменш популярними, і побачити, як відвідувачі переміщаються по сайту. Вся інформація, яку збирають ці файли cookie, є узагальненою і тому анонімною. Якщо Користувач не дозволяє ці файли cookie, Оператор не буде знати, коли Користувач відвідав веб-сайт Оператора, і не зможе контролювати його ефективність.

11.6.3. Функціональні файли cookie. Ці файли cookie дозволяють Оператору запам'ятовувати вибір Користувача та адаптувати Платформу Оператора, щоб Оператор міг надавати Користувачеві відповідний контент. Наприклад, функціональний файл cookie може запам'ятовувати уподобання Користувача.

12. ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Знищення персональних даних Користувача здійснюється в наступних випадках:

12.1.1. Після досягнення цілей їх обробки або в разі втрати необхідності в їх досягненні в термін, що не перевищує тридцяти днів з моменту досягнення мети обробки персональних даних, якщо інше не передбачено договором, стороною якого є Користувач, іншою угодою між Оператором і Користувачем (його представником);

12.1.2. У разі незаконної обробки персональних даних або на законне вилучення персональних даних у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня виявлення такого випадку;

12.1.3. У разі закінчення терміну зберігання персональних даних, визначеного відповідно до чинного законодавства та організаційно-розпорядчими документами Оператора, в тому числі при відкликанні згоди на обробку персональних даних Користувача;

12.1.4. У разі наявності припису уповноваженого органу з питань захисту прав суб'єктів персональних даних або рішення суду.

12.1.5. Сторони погоджуються і визнають, що Оператор має право на свій розсуд знищувати копії персональних даних, в тому числі у випадках несанкціонованого доступу третіх осіб до персональних даних.

13. ПЕРЕДАЧА ТРЕТІМ ОСОБАМ

13.1. Оператор може передавати персональні дані наступним особам, залежно від цілей обробки:

13.1.1. Своїм співробітникам, а також розробникам Платформи;

13.1.2. Партнери, консультанти, юристи, аудитори, суди та/або правоохоронні органи, а також державні установи та організації для проведення юридичних та фінансових перевірок;

13.1.3. Особи, установи, організації, які мають підстави для отримання доступу до персональних даних в силу положень закону;

13.1.4. Провайдери хостингу, веб-аналітики та технічної підтримки, а також постачальники маркетингових послуг;

13.1.5. Дочірні, афілійовані, взаємозалежні структури Оператора;

13.1.6. Кредитні організації;

13.1.7. Інші треті особи, які зазначені у Згоді суб'єкта на обробку персональних даних.

14. ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

14.1. Користувач дає згоду на транскордонну передачу персональних даних на територію інших держав для обробки персональних даних за місцезнаходженням Володільця для цілей, визначених у розділі 5 цієї Політики.

14.2. Оператор може здійснювати транскордонну передачу персональних даних для цілей, зазначених у розділі 5 цієї Політики, на території інших держав, як із забезпеченням, так і без забезпечення надійного захисту прав суб'єктів персональних даних.

14.3. До початку здійснення транскордонної передачі персональних даних Оператор зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

14.4. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише за наявності письмової згоди Суб'єкта на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є Суб'єкт.

14.5. Оператор зобов'язується докладати розумних зусиль для забезпечення того, щоб треті особи, які отримують доступ до персональних даних шляхом транскордонної передачі, вживали необхідних технічних та адміністративних заходів для захисту переданих персональних даних.

15. ЗАПИТИ КОРИСТУВАЧІВ

15.1. Користувачі мають право надсилати свої запити Оператору на електронну пошту: [email protected], щодо використання персональних даних.

15.2. Оператор зобов'язується розглянути і відповісти на запит Користувача протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання запиту.

15.3. Вся кореспонденція, отримана Оператором від Користувачів (письмові або електронні запити), відноситься до конфіденційної інформації і не підлягає розголошенню без письмової згоди Користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, який направив запит, не можуть бути використані без спеціальної згоди Користувача для будь-яких цілей, крім відповіді на запит, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

16. СТОРОННІ РЕСУРСИ

16.1. Оператор може розміщувати в межах Платформи посилання на веб-сайти третіх осіб, які можуть перенаправляти Користувачів на ці веб-сайти. Оператор не несе відповідальності за збір, обробку та видалення персональних даних Користувачів такими третіми особами або за зміст цих сайтів. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся з політикою конфіденційності таких третіх осіб, доступ до якої можна отримати за цими посиланнями.

17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Строк обробки персональних даних, які обробляються Оператором, дорівнює строку виконання зобов'язань Оператора або до моменту відкликання згоди Користувачем чи припинення діяльності Оператора.

17.2. Відкликання згоди здійснюється шляхом направлення Суб'єктом або його представником Оператору письмового запиту, складеного в довільній формі, способом, що дозволяє достовірно встановити особу, яка підписала і направила запит, а також підстави повноважень представника.

17.3. Ця Політика може бути змінена, доповнена в разі появи нових законодавчих актів і спеціальних нормативних документів з питань обробки та захисту персональних даних, а також за рішенням Оператора.

17.4. Ця Політика може бути змінена Оператором у будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення на Платформі. Регулярне ознайомлення з актуальною редакцією Політики є обов'язком Користувача. Використання Платформи після вступу в силу нової редакції Політики означає згоду Користувача з нею і застосування до нього в повному обсязі положень нової редакції.

17.5. Питання, не врегульовані цією Політикою, регулюються чинним законодавством.