Quickex | Tốt nhất Cryptocurrency Tỷ giá ngoại tệ năm 2022
To the main

Trao đổi tiền điện tử nhanh chóng và ở mức tốt nhất

Chúng tôi cung cấp một tỷ giá tốt nhất hơn 1000+ trao đổi khác
Exchange
Buy/Sell
Tỷ giá tốt nhất
Tỷ giá cố định
?
Withdrawal fee
~
0
Số tiền dự kiến ',

Giao dịch gần đây

Trustpilot TrustPilot Star Ratings
USDT
ETH
2.377 ETH
XMR
BTC
0.1836 BTC
BTC
OMG
1001.8248 OMG
USDTTRC20
ETH
1.5902 ETH
Tỷ giá hối đoái tốt nhất ' Chọn tỷ giá hối đoái tốt nhất '
Trao đổi nhanh ' ≈10-12 phút',
Giới hạn cao ' › 300 BTC

Trương chình hoạt động như thế nào

Hãy chọn một cặp ',
Chọn cặp tiền điện tử
và nhập số lượng tiền
bạn muốn trao đổi. ',
Hãy nhập địa chỉ để gửi ',
Nhập địa chỉ để gửi
và gửi tiền
đến địa chỉ nền tảng. ',
Nhận tiền của bạn '
Nền tảng sẽ tự động
trao đổi và gửi tiền của bạn. ',
Trở thành Đối tác của Quickex,
Tham gia vào chương trình liên kết của Quickex và nhận tới 50% thu nhập của chúng tôi. ', Tìm hiểu thêm ',

Đối tác của chúng tôi',

Truyền thông về chúng tôi